Postani član

Udruga GUSTUS

Kako postati član?

Članom Gustusa može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva te prihvaća odredbe Statuta.

Kažu da je lanac onoliko jak koliko je jaka njegova najslabija karika. Zbog toga se članstvo Gustusa sastoji od osoba koje imaju primjerenu edukaciju za senzornog analitičara ili iskustvo u provođenju senzornih analiza koje je moguće provjeriti.

Formalni postupak se sastoji od pisanog zahtjeva Upravnom odboru Gustusa u kojem se navode razlozi za članstvo i prilozi koji potvrđuju sposobnosti senzornog analitičara.

I da, naravno, članovi su obavezni redovno plaćati članarinu.


Udruga Gustus
image
Udruga gustus
GUSTUS
UDRUGA SENZORNIH ANALITIČARA

Kontaktirajte nas

image
Copyright 2020 Udruga Gustus - Izrada: X-media
Povratak na vrh